Naš kolektiv se neprestano širi. Na suradnju pozivamo iskusne prevoditelje i lektore svih svjetskih jezičnih kombinacija. Osim prevoditelja i lektora, tražimo i sudske tumače i simultane prevoditelje.

Ako želite surađivati s nama kao prevoditelj, lektor, sudski tumač, konsekutivni ili simultani prevoditelj, molimo vas da popunite obrazac za prijavu.


Svaki kandidat mora napraviti testni prijevod na osnovi kojega ga razvrstamo prema područjima i jezičnim kombinacijama.

Donji obrazac omogućuje vam slanje internetske narudžbe.

Pošalji narudžbu