Pismeno prevođenje

U Juliji pismeno prevodimo sve vrste tekstova iz oblasti privrede, prirode i oblasti nauke, a u uslugu je uključena i lektura izvornih govornika.


Za obezbeđivanje konzistentnosti i visokog kvaliteta prevoda, koristimo prevodilačke alatke.

U slučaju da spada u zahtevan tekst vrlo uske stručne oblasti, u Juliji u proces prevođenja uključujemo i stručnjaka koji brine za upotrebu odgovarajuće terminologije.

Vaše veće projekte, koji obuhvataju preko 500 strana, preuzima tim prevodilaca. Menadžer tima koordinira, kontroliše i usklađuje terminološku i sadržajnu istovetnost prevoda. Na taj način obezbeđujemo konzistentnost prevedenog teksta i nudimo vam bolju i bržu uslugu.

U Juliji svaki tekst prolazi kroz 4 faze, pre nego što ga vratimo našem naručiocu. Pismeni prevod ili lektura je samo krajnji proizvod prevodilačkog procesa. Ovaj proces uključuje u prvom redu prevodoca, zatim lektora, sledi pregled korektora i, na kraju, još rukovodioca projekta koji obavlja završnu kontrolu.



KOJA PODRUČJA POKRIVAMO

  • Finansije, privredu, ekonomiju, pravo
  • Građevinarstvo, arhitekturu, geodeziju
  • Medicinu, farmaciju, hemiju, biologiju, zoologiju
  • Automobilizam, tehniku, mašinstvo
  • Naučno-obrazovnu oblast
  • Opšte tekstove, beletristiku, članke, turizam itd.
  • Prevod internet strana

 Proces kroz koji prolazi vaš pismeni prevod

graf_srb



I.   Priprema ponude
Julije svaku porudžbinu obrađuju uz poseban pristup, zbog toga smo vam za sva pitanja na raspolaganju 24 časa dnevno. Za svaki upit pravimo ponudu koja uključuje vremenski rok i cenu prevoda.

II.   Prevođenje

Julijini prevodioci su podeljeni na različite stručne oblasti. Svaki prevod dodeljen je prevodiocu stručnom za određenu oblast i poslat je u državu gde je prevođeni jezik i službeni jezik. Na taj način osiguravamo da tekst bude prilagođen vašoj ciljnoj javnosti.

III.   Lektorisanje
U Juliji sve tekstove lektorišu izvorni govornici koji tekstove koriguju gramatički i prilagođavaju određenoj kulturnoj sredini. Lekturom izvornih govornika obezbeđujemo visoki kvalitet prevoda i njegovu kulturnu prilagođenost.

IV.   Korektor
Korektura teksta predstavlja sadržinsku kontrolu istovetnosti prevoda sa originalom. Korekturom obezbeđujemo da ne dođe do pogrešne interpretacije prevoda.

V.   Poslednja kontrola - pregledanje
Pre nego što Julija konačni dokument preda naručiocu, obavlja poslednju kontrolu - pregled, kojim obezbeđuje potpunost, isti oblik kao u originalu i tačnost naziva odnosno brojeva.


Ukoliko vas zanima informativni obračun vašeg teksta, pošaljite nam ga na našu elektronsku adresu: info@julija.si i napravićemo ponudu u narednih 15 minuta.
Za poverenje koje ste iskazali sarađujući sa nama, na prvu porudžbinu dajemo vam  poseban popust i besplatnu lekturu teksta!

Obrazac dole omogućava vam predavanje internet porudžbine.

Predaj porudžbinu