Pismeno prevođenje

U Juliji pismeno prevodimo sve vrste tekstova iz oblasti privrede, prirode i oblasti nauke, a u uslugu je uključena i lektura izvornih govornika.


Za obezbeđivanje konzistentnosti i visokog kvaliteta prevoda, koristimo prevodilačke alatke.

U slučaju da spada u zahtevan tekst vrlo uske stručne oblasti, u Juliji u proces prevođenja uključujemo i stručnjaka koji brine za upotrebu odgovarajuće terminologije.

Vaše veće projekte, koji obuhvataju preko 500 strana, preuzima tim prevodilaca. Menadžer tima koordinira, kontroliše i usklađuje terminološku i sadržajnu istovetnost prevoda. Na taj način obezbeđujemo konzistentnost prevedenog teksta i nudimo vam bolju i bržu uslugu.

U Juliji svaki tekst prolazi kroz 4 faze, pre nego što ga vratimo našem naručiocu. Pismeni prevod ili lektura je samo krajnji proizvod prevodilačkog procesa. Ovaj proces uključuje u prvom redu prevodoca, zatim lektora, sledi pregled korektora i, na kraju, još rukovodioca projekta koji obavlja završnu kontrolu.KOJA PODRUČJA POKRIVAMO

  • Finansije, privredu, ekonomiju, pravo
  • Građevinarstvo, arhitekturu, geodeziju
  • Medicinu, farmaciju, hemiju, biologiju, zoologiju
  • Automobilizam, tehniku, mašinstvo
  • Naučno-obrazovnu oblast
  • Opšte tekstove, beletristiku, članke, turizam itd.
  • Prevod internet strana

 Proces kroz koji prolazi vaš pismeni prevod

graf_srbI.   Priprema ponude
Julije svaku porudžbinu obrađuju uz poseban pristup, zbog toga smo vam za sva pitanja na raspolaganju 24 časa dnevno. Za svaki upit pravimo ponudu koja uključuje vremenski rok i cenu prevoda.

II.   Prevođenje

Julijini prevodioci su podeljeni na različite stručne oblasti. Svaki prevod dodeljen je prevodiocu stručnom za određenu oblast i poslat je u državu gde je prevođeni jezik i službeni jezik. Na taj način osiguravamo da tekst bude prilagođen vašoj ciljnoj javnosti.

III.   Lektorisanje
U Juliji sve tekstove lektorišu izvorni govornici koji tekstove koriguju gramatički i prilagođavaju određenoj kulturnoj sredini. Lekturom izvornih govornika obezbeđujemo visoki kvalitet prevoda i njegovu kulturnu prilagođenost.

IV.   Korektor
Korektura teksta predstavlja sadržinsku kontrolu istovetnosti prevoda sa originalom. Korekturom obezbeđujemo da ne dođe do pogrešne interpretacije prevoda.

V.   Poslednja kontrola - pregledanje
Pre nego što Julija konačni dokument preda naručiocu, obavlja poslednju kontrolu - pregled, kojim obezbeđuje potpunost, isti oblik kao u originalu i tačnost naziva odnosno brojeva.


Ukoliko vas zanima informativni obračun vašeg teksta, pošaljite nam ga na našu elektronsku adresu: info@julija.si i napravićemo ponudu u narednih 15 minuta.
Za poverenje koje ste iskazali sarađujući sa nama, na prvu porudžbinu dajemo vam  poseban popust i besplatnu lekturu teksta!

Obrazac dole omogućava vam predavanje internet porudžbine.

Predaj porudžbinu