Zaposlenje

Naš kolektiv se neprestano širi. Pozivamo na saradnju iskusne prevodioce i lektore svih svetskih jezičkih kombinacija. Pored prevodilaca i lektora tražimo i sudske tumače i konferencijske prevodioce.

Ukoliko biste želeli da sarađujete sa nama kao spoljašnji prevodilac, lektor, sudski tumač ili konferencijski prevodilac, molimo vas da popunite prijavni obrazac.


Svaki kandidat radi testni prevod, na osnovu koga ga svrstavamo u određenu oblast i jezičke kombinacije.

Obrazac dole omogućava vam predavanje internet porudžbine.

Predaj porudžbinu