Brezplačni izračun prevoda

Storitev:
Izvirni jezik:
Ciljni jezik:
Število avtorskih strani :
Izračunaj

* Izračun je informativen. V ceno ni vključen DDV.
** 1 avtorska stran obsega 1.500 znakov brez presledkov in velja za najmanjšo obračunsko enoto.
*** Končna cena se izračunava na podlagi števila znakov v prevedenem, se pravi lektoriranem dokumentu – možno je odstopanje pri končnem številu avtorskih strani v primerjavi z izvirnikom.

Spodnji obrazec vam omogoča oddajo spletnega naročila.

Oddaj naročilo