Prevajalec in prevajalka

Kakšno je delo prevajalca oziroma prevajalke? Srečujemo se s strankami, ki si ne predstavljajo, kakšno je prevajalsko delo in kakšne so razlike med prevajalci in tolmači. Seveda tega od strank tudi ne pričakujemo; naš namen je podati nekaj ključnih informacij o tovrstnem delu.

Temeljna naloga prevajalca je prevajanje besedila v ciljni jezik. Vendar pa ta osnovna naloga ni tako preprosta, kot se sliši. Prevajalec mora pri svojem delu razmišljati o prevodu iz perspektive avtorja izvirnega besedila, prav tako pa mora besedilo videti skozi oči bralca besedila. Poleg tega je treba pri prevajanju upoštevati namen prevoda, ob tem pa paziti na jezikovne značilnosti ciljnega jezika, od besednega reda in drugih slovničnih in slogovnih pravil pa vse do kolokacij, idiomov itd. ter upoštevati tudi terminologijo oz. strokovne izraze.

Običajno prevajalec najprej naredi osnutek prevoda, ki ga nato še nekajkrat pregleda in sproti izboljšuje, tako da končni izdelek dosega želeno raven kakovosti in je pomensko enakovreden izvirniku. Prevajalec si pri delu pomaga z enojezičnimi in večjezičnimi slovarji, leksikoni, strokovno literaturo z različnih področij ter besedilnimi korpusi; pogosto pa ustreznost prevoda preveri tudi pri osebi, ki se poklicno ukvarja z dotičnim področjem. Strokovni prevajalec namreč prevaja besedila z več različnih področij, na primer prava, financ, ekonomije ali pa medicine, biologije, tehnike in kemije in tako naprej. Prevajalec se lahko ukvarja tudi s prevajanjem leposlovnih besedil – knjig, člankov, oglasnih sporočil …

Prevajalec pri svojem delu še zdaleč ne pretipkuje izvirnega besedila v ciljni jezik, ampak mora besedilo natančno preučiti in si pri prevodu pomagati z dodatnimi jezikovnimi viri, da lahko v ciljnem jeziku poišče želene izraze, besedne zveze, preveri, kateri izraz je boljši v določenem primeru itd. Strokovno prevajanje je zato izjemno intelektualno in zahtevno delo.

Pri poklicu prevajalca je ključna široka splošna izobrazba in specializacija na določenih področjih dela. Za prevajalca oziroma prevajalko se lahko posamezniki izobražujejo na Oddelku za prevajanje in tolmačenje (Filozofska fakulteta, npr. v Ljubljani ali Mariboru). Pri strokovnem prevajanju zelo ozkih področij pa so zastopani tudi diplomanti visokih in višjih šol (npr. medicina, IT ipd.), ki imajo potrebna jezikovna znanja in kompetence. Poleg ustrezne izobrazbe pa delo prevajalca zahteva nenehno izpopolnjevanje in dodatno izobraževanje, saj se poleg jezika hitro razvijajo tudi različna področja.

Spodnji obrazec vam omogoča oddajo spletnega naročila.

Oddaj naročilo