Sodni prevajalci in tolmači

Sodni prevajalci kazensko odgovarjajo za vsebino prevedenih dokumentov, saj napačen prevod ali pa le napačno razumevanje vsebine dokumenta lahko povzroči veliko škodo. Na zahtevo sodišča delo sodno zapriseženega prevajalca zajema tolmačenje, torej ustno prevajanje na narokih oziroma pisno prevajanje uradnih listin.

Posameznik je lahko imenovan za sodnega tolmača, če je državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije, ki aktivno obvlada slovenski jezik, seveda pa mora biti poslovno sposoben, osebnostno primeren, s primerno univerzitetno izobrazbo ter ustreznim strokovnim znanjem, praktičnimi sposobnostmi in izkušnjami, ki jih dokaže na izpitu. Poleg tega sodni tolmač ne sme biti moralno neprimeren za opravljanje svojega dela.

Pri tolmačenju je treba upoštevati, da je na voljo manj časa kot za prevajanje, poleg tega pa tolmač ob svojem delu ne more uporabljati strokovne literature in tudi nima časa za iskanje raznih jezikovnih virov. To pomeni, da mora imeti ustni prevajalec ali tolmač za kakovostno opravljanje svojega dela veliko znanja in pa tudi izkušenj. Sodni tolmač je oseba, ki med drugim tolmači tudi na narokih notarjev.

Sodni prevajalec sodno overi svoj prevod. Tovrsten prevod je zvezan z izvirnim dokumentom ter opremljen z žigom in podpisom sodnega tolmača, ki jamči za istovetnost prevoda z izvirnim besedilom. Sodni prevod se običajno potrebuje za dokumente, kot so rojstni list, potrdilo o nekaznovanosti, izpis iz sodnega registra, diploma, policijsko poročilo, izvedensko mnenje, zdravniški izvid, notarski akt ipd.

Spodnji obrazec vam omogoča oddajo spletnega naročila.

Oddaj naročilo