Sodno overjeni prevodi

Sodne prevode opravljajo sodno zapriseženi prevajalci, ki imajo odločbo Ministrstva za pravosodje za stalnega sodnega tolmača. Takšni prevodi so zvezani z izvirnim dokumentom ter opremljeni z žigom in podpisom sodnega tolmača, ki s tem jamči za istovetnost prevedenega besedila z izvirnikom. Navadno so to prevodi naslednjih listin in uradnih dokumentov: rojstni list, potrdilo o nekaznovanosti, izpis iz sodnega registra, diploma, policijsko poročilo, izvedensko mnenje, zdravniški izvid ipd.

Prevajalsko podjetje Julija združuje tim strokovnjakinj in strokovnjakov, ki skrbijo za hitro in kakovostno izvedbo vašega naročila.
Naši glavni vodili sta pravočasna oddaja dokumentov in visoka raven strokovnosti.

Pokličite nas na brezplačno telefonsko številko 080 999 999 ali nam pišite na e-naslov: info@julija.si. Pripravili vam bomo ponudbo in vam sodno overjeni prevod priskrbeli v najkrajšem možnem časovnem roku.

Preberite si več o sodnih prevajalcih in tolmačih.

Spodnji obrazec vam omogoča oddajo spletnega naročila.

Oddaj naročilo