Prevajalski
certifikati
za
celovito zaupanje

V Juliji stremimo k najvišjim standardom kakovosti, nenehno izboljšujemo delovne procese v podjetju in skrbimo za vaše celovito zadovoljstvo.

ATC Certification
ISO-17100
ISO-18587

Mednarodna prevajalska
certifikata

Rezultat teh naših prizadevanj sta tudi ključna mednarodna prevajalska certifikata ISO 17100 in ISO 18587, ki smo ju pridobili in ki potrjujeta, da smo pri svojem profesionalnem razvoju na pravi poti.

Mednarodna certifikata predstavljata dodatno zagotovilo, da z vodjo projektov in jezikoslovcem, ki sta vrhunsko usposobljena in imata dolgoletne izkušnje, vsak vaš projekt izpeljemo najbolj skrbno, transparentno in po najvišjih standardih. Predstavljata tudi jamstvo za to, da so vaši projekti izdelani v roku, da smo vam ves čas sodelovanja vedno na voljo in da storimo vse za izpolnitev vseh vaših želja.

ISO 17100

Certifikat ISO 17100
– Prevajalske storitve

ISO 17100 je mednarodni standard, ki določa zahteve za temeljne procese, vire in druge vidike, potrebne za zagotavljanje kakovostne prevajalske storitve, ki ustreza veljavnim specifikacijam.

S tem mednarodnim standardom kot ponudnik prevajalskih storitev dokazujemo skladnost svojih prevajalskih storitev z zahtevami tega standarda in zmožnost, da s svojim procesom dela in viri zagotovimo prevajalsko storitev, ki ustreza naročnikovim in ostalim specifikacijam.

Zadevne specifikacije so lahko naročnikove, od samega ponudnika prevajalskih storitev ali pa izhajajo iz ustreznih industrijskih kodeksov, priročnikov o najboljših praksah ali zakonodaje.

Certifikat ISO 18587
– Urejanje besedila pri strojnem prevajanju

ISO 18587 je mednarodni standard, ki določa zahteve, na podlagi katerih je mogoče podati sklice na skladnost glede urejanja besedila pri strojnem prevajanju, in prilogo, v kateri je opisana storitev omejenega urejanja besedila pri strojnem prevajanju.

Določa zahteve za postopek celovitega urejanja besedila pri strojnem prevajanju, ki ga izvede človek, in kompetence urejevalcev besedila pri strojnem prevajanju.

ISO 18587 je namenjen za uporabo s strani ponudnikov prevajalskih storitev, njihovih naročnikov in urejevalcev besedila pri strojnem prevajanju ter se uporablja samo za vsebino, ki jo obdelujejo sistemi za strojno prevajanje.

ISO 18587

Pri našem sodelovanju bi še posebej izpostavili odzivni čas in prejem prevodov v točno dogovorjenem roku. Glede na raznovrstno dokumentacijo lahko pohvalimo vsestranskost prevajalcev.

OBI

Good prices, fast and always friendly!

TRIXIE

Naše večletno sodelovanje s Prevajalsko agencijo Julija potrjuje njihove odlike.
Cenimo njihovo strokovnost, zanesljivost, hitrost, prilagodljivost ter celovit nabor znanj in storitev.

SAVA

V našem podjetju visoko cenimo vrednote, ki jim sledimo. Te vrednote smo prepoznali tudi v agenciji Julija, s katero sodelujemo že vrsto let. Prepričala sta nas predvsem njihova ažurnost, fleksibilnost in prijaznost. Izjemna predanost delu se čuti v njihovi vsakdanji komunikaciji in želja, da naročniku zagotovijo najboljše, je tista, ki nam daje dober občutek. Veseli smo, da imamo na drugi strani izvajalca, ki nas razume. Stvari se tako ne izgubijo v prevodu.

HORMANN

Every request is handled in a friendly and prompt manner, the orders are completed quickly and with high quality. We are very satisfied with the cooperation and can highly recommend the agency.

FINALIT

Želite hiter prevod?

S prevajanjem lahko začnemo takoj!

Oddajte naročilo

Imate večje naročilo?

Pokličite, da se dogovorimo!

Kontaktirajte nas