Storitve

Sodno overjeni prevodi

Uredimo vam prevode za vse vrste osebnih,
poslovnih in pravnih dokumentov.

Oddajte naročilo

Zakaj izbrati nas?

Ko so v igri pomembne pravne odločitve, je dobro izbrati izkušenega sodnega tolmača. Sodni prevod namreč lahko overi le usposobljen in zaprisežen sodni tolmač, imenovan z uradno odločbo Ministrstva za pravosodje.

Diplome, spričevala

Izpiski iz matične knjige

Poročni listi

Odločbe s sodišča

Pogodbe in druge uradne listine

Sklepi o dedovanju, oporoke

Delovna dovoljenja

Registracije podjetij

Finančna poročila, letna poročila, bilance stanja

Izpisi iz sodnih in poslovnih registrov

Potrdila o nekaznovanosti

Kaj je sodno overjeni prevod?

Kaj je sodno overjeni prevod?

Sodno overjene prevode ponavadi potrebujemo za urejanje pravnih razmerij.

Sestavljeni so iz izvirnega besedila in prevoda v ciljnem jeziku. Dokumenta sta povezana z državno vrvico in opremljena z žigom sodno zapriseženega tolmača, ki zagotavlja, da se sodno overjeni prevod vsebinsko, slogovno in terminološko ujema z izvirnikom.

Uradni prevajalec (sodni tolmač) k izvirniku in prevodu vedno priloži svojo pisno izjavo o ustreznosti prevoda in svoje podatke. Tako overjen prevod velja kot uradni dokument.

Cena in jeziki

V Juliji vam zagotovimo sodno overjene prevode v večino jezikov, če pa za določen jezik sodnega prevajalca v Sloveniji ni, ga opravimo prek veznega jezika – tj. tolmačenje prek tretjega jezika.

Za naročilo prevoda dokumenta, ki ga želite sodno overiti, nam posredujte le dokument ali njegovo kopijo in izberite ciljni jezik, v katerega želite prevesti dokument.

Pri našem sodelovanju bi še posebej izpostavili odzivni čas in prejem prevodov v točno dogovorjenem roku. Glede na raznovrstno dokumentacijo lahko pohvalimo vsestranskost prevajalcev.

OBI

Good prices, fast and always friendly!

TRIXIE

Naše večletno sodelovanje s Prevajalsko agencijo Julija potrjuje njihove odlike.
Cenimo njihovo strokovnost, zanesljivost, hitrost, prilagodljivost ter celovit nabor znanj in storitev.

SAVA

V našem podjetju visoko cenimo vrednote, ki jim sledimo. Te vrednote smo prepoznali tudi v agenciji Julija, s katero sodelujemo že vrsto let. Prepričala sta nas predvsem njihova ažurnost, fleksibilnost in prijaznost. Izjemna predanost delu se čuti v njihovi vsakdanji komunikaciji in želja, da naročniku zagotovijo najboljše, je tista, ki nam daje dober občutek. Veseli smo, da imamo na drugi strani izvajalca, ki nas razume. Stvari se tako ne izgubijo v prevodu.

HORMANN

Every request is handled in a friendly and prompt manner, the orders are completed quickly and with high quality. We are very satisfied with the cooperation and can highly recommend the agency.

FINALIT

Želite hiter prevod?

S prevajanjem lahko začnemo takoj!

Oddajte naročilo

Imate večje naročilo?

Pokličite, da se dogovorimo!

Kontaktirajte nas